Hotel Trinity
Hotel Trinity Olomouc
partnerský hotel

Prohlášení, EET

Toto jsou komerční webové stránky provozované společností Relax Resort Desná s.r.o.. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

Informace na webových stránkách
Informace o hotelu uvedené na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoliv využít pro komerční účely. Tyto informace je rovněž zakázáno ze strany uživatelů jakkoliv měnit.

Značka, logo, fotografie
Název a logo hotelu použité na těchto webových stránkách jsou chráněny ochrannými známkami registrovanovanými společností Relax Resort Desná s.r.o., pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Pro jakékoli použití obchodní značky, názvu a loga hotelu je potřeba písemného souhlasu společnosti Relax Resort Desná s.r.o.. Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou majetkem společnosti Relax Resort Desná s.r.o. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti použity.

Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Ochrana spotřebitele tj. ubytovaného hosta nebo zákazníka využívajících služeb poskytovaných společností Relax Resort Desná s.r.o.
Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách.

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz 
Web: https://adr.coi.cz 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů
Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Relax Resort Desná s.r.o., ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Hotel Valdes, patřící společnosti Relax Resort Desná s.r.o., zpracovává vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených. A to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za pobyt s účelem turistiky, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je Hotel Valdes v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu k hotelu Valdes., popřípadě jeho smluvního zpracovatele.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů si vás Hotel Valdes dále dovoluje upozornit na vaše práva se zpracováním souvisejícími a to:

Kontakt

Hotel Valdes, Kociánov 31,
788 11 Loučná nad Desnou
+420 725 962 554

Ceník

Letní prázdniny 2018

Nabídka platí od 24 .6. 2018  do 2. 9. 2018

více

Září

Nabídka platí od 3. 9. do 26. 9. 2017 (rezervace je možná minimálně na 2 noci nebo dle domluvy)

více