Hotel Trinity
Hotel Trinity Olomouc
partnerský hotel

Prohlášení, EET

Toto jsou komerční webové stránky provozované společností Relax Resort Desná s.r.o.. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto webové stránky, svým vstupem souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

Informace na webových stránkách
Informace o hotelu uvedené na těchto webových stránkách si je možno pro osobní účely stáhnout, kopírovat a tisknout, je však zakázáno je jakkoliv využít pro komerční účely. Tyto informace je rovněž zakázáno ze strany uživatelů jakkoliv měnit.

Značka, logo, fotografie
Název a logo hotelu použité na těchto webových stránkách jsou chráněny ochrannými známkami registrovanovanými společností Relax Resort Desná s.r.o., pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. Pro jakékoli použití obchodní značky, názvu a loga hotelu je potřeba písemného souhlasu společnosti Relax Resort Desná s.r.o.. Materiály zobrazené nebo prezentované na těchto webových stránkách, včetně fotografií, jsou majetkem společnosti Relax Resort Desná s.r.o. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti použity.

Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Ochrana spotřebitele tj. ubytovaného hosta nebo zákazníka využívajících služeb poskytovaných společností Relax Resort Desná s.r.o.
Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách.

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz 
Web: https://adr.coi.cz 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů
Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Relax Resort Desná s.r.o., ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Hotel Valdes, patřící společnosti Relax Resort Desná s.r.o., zpracovává vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených. A to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za pobyt s účelem turistiky, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je Hotel Valdes v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu k hotelu Valdes., popřípadě jeho smluvního zpracovatele.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů si vás Hotel Valdes dále dovoluje upozornit na vaše práva se zpracováním souvisejícími a to:

Kontakt

Hotel Valdes, Kociánov 31,
788 11 Loučná nad Desnou
+420 725 962 554

Ceník

Podzimní prázdniny 2023

Příjdtě si k nám i s dětmi odpočinout a užít si krásu podzimních hor. 

více